Privacy Policy


นโยบายความเป็นส่วนตัว njoy ฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เป็นการชี้แจงขั้นตอนการรวบรวม บันทึก ใช้งานและบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไอดีของ njoy ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการของ njoy) ของ DC Perfect รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมว่า “ดีซี เพอร์เฟค”) ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนไอดี njoy หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้กับเพอร์เฟคเวิลด์แล้ว พฤติกรรมดังกล่าวจะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวถึงการรวบรวม ใช้งาน เคลื่อนย้าย บันทึกและการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้ว


1. ปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเต็มที่

ดีซี เพอร์เฟคให้คำมั่นว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านรวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางหน้าเว็บไซต์ อุปกรณ์การสื่อสารรวมทั้งบริการอื่นๆ ของดีซี เพอร์เฟคได้อย่างไม่ต้องกังวล โดยรายละเอียดที่ทางดีซี เพอร์เฟคจะชี้แจงต่อไปนี้ คือกฎกติกาทั่วไปที่ดีซี เพอร์เฟคใช้ในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลจากช่องทาง njoy รวมทั้งวิธีการที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกในการรวบรวมหรือจัดการดูแลข้อมูลของตน


2. ใครกำลังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

njoy เปิดให้บริการโดย DC Perfectภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ ยกเว้นรายละเอียดที่ระบุไว้นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการแจ้งบนเว็บไซต์ njoy จะสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่าง DC Perfectและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ ฝ่ายที่อนุญาตและฝ่ายที่ได้รับการอนุญาตทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ DC Perfectและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายที่อนุญาตและฝ่ายที่ได้รับการอนุญาต) (บริษัทเหล่านี้อาจอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลในครั้งแรก)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ njoy สินค้าและบริการ ส่วนที่ไม่เหมาะสมคือเว็บไซต์ สินค้าและบริการที่ยังไม่ได้แสดงหรือยังไม่ได้เชื่อมต่อมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวหรือมีนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว


3. ดีซี เพอร์เฟคจะรวบรวมเนื้อหาประเภทใดจากท่าน

ดีซี เพอร์เฟคมีเงื่อนไขให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ขอบเขตที่ทางเว็บไซต์กำหนด รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเงื่อนไขพิเศษกับช่องทางการส่งมอบข้อมูลอื่นๆ ซึ่ีงข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้:

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่นๆ ที่สามารถรับรองตัวบุคคลได้ รวมทั้งข้อมูลสมาชิกที่บันทึกเอาไว้กับดีซี เพอร์เฟค บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ

(2) ข้อมูลการติดต่อของท่าน อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรสาร;

(3) ข้อมูลสถานที่ทำงาน ได้แก่ ชื่อบริษัท ตำแหน่งและข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น;

(4) สถิติการใช้จ่ายส่วนบุคคล ได้แก่ ช่องทางการเติมเงินที่ท่านใช้ มูลค่าการเติมเงิน ช่วงเวลาการเติมเงิน รวมทั้งบันทึกในการแลก Gcoins ของท่าน เป็นต้น;

(5) ข้อมูลในการสำรวจทางการตลาดหรือการแข่งขันที่ท่านแจ้งต่อบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท


4. วิธีการที่ดีซี เพอร์เฟครวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อพัฒนาการให้บริการของดีซี เพอร์เฟคให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง (อาทิ ภาษาที่ท่านใช้งาน) รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน (อาทิ แนวเกมที่ท่านชื่นชอบ)

วิธีการที่ดีซี เพอร์เฟคใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธีดังนี้:

(1) ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลกับทางดีซี เพอร์เฟค การใช้บริการ njoy ของท่านนั้นจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับไอดีกับ njoy ก่อน และในขณะที่ท่านลงทะเบียน njoy ทางดีซี เพอร์เฟคจำเป็นต้องให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งหากท่านต้องการใช้งานฟังก์ชั่นของ njoy ให้ได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจยังต้องตั้งค่าการแสดงข้อมูลใน njoy ให้เป็นแบบสาธารณะ ซึ่งอาจประกอบด้วยชื่อหรือรูปถ่ายของท่าน เป็นต้น

(2) ดีซี เพอร์เฟคได้รับข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้บริการ ดีซี เพอร์เฟคจะรวบรวมข้อมูลการใช้บริการรวมถึงรูปแบบการใช้งานของท่าน อาทิ ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการและ/หรือใช้งานหน้าเติมเงินของเรา หรือช่วงเวลาท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากประกาศและเนื้อหาของเรา ซึ่งประกอบด้วย:

● ข้อมูลบันทึกประจำวัน

เมื่อท่านใช้บริการของเราหรือเยี่ยมชมข้อมูลที่ทาง njoy จัดเตรียมไว้ ทางเราอาจจัดเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บไปยังบันทึกประจำวันของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งประกอบด้วย:

(1) ที่อยู่ IP;

(2) เบราว์เซอร์ที่สามารถระบุได้ของท่านหรือ Cookie ของไอดี njoy

● Cookie และสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุชื่อ

ขณะที่ท่านใช้บริการของ njoy ทางเราจะใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจมีการส่ง Cookie หนึ่งหรือหลายตัวหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุชื่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการที่เราจัดเตรียมเอาไว้สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ (อาทิ บริการโฆษณาหรือช่องทาง njoy ที่อาจปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์อื่นๆ) โดยมีความเคลื่อนไหวหรือใช้งานใดๆ เกิดขึ้น ทางเราจะใช้งาน Cookie หรือสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุชื่อเช่นกัน


5. Cookies ที่ใช้ในช่องทาง njoy

Cookies เป็นไฟล์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบชุดอักษร ไฟล์ cookies เป็นช่องทางที่ njoy เก็บบันทึกข้อมูลเบราว์เซอร์ภายในคอมพิวเตอร์ของท่าน จากการใช้งาน cookies เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ njoy ช่วยให้ขณะที่ท่านใช้งานหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ หรือหลายเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเชื่อมต่อหลายทางเพื่อใช้บริการและ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เบราว์เซอร์ส่วนมากจะมีการรับ cookies ในรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถเลือกรายการที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง บล็อคตามความต้องการของท่านเอง

●ทาง njoy มี cookies อยู่สองประเภท:

(1) cookie ชั่วคราว:เพื่อเก็บบันทึกไฟล์ cookie ภายในเบราว์เซอร์ของท่านในแบบชั่วคราว จนกว่าท่านจะออกจากหน้าเว็บของ njoy

(2) cookie ระยะยาว:ไฟล์ cookie ภายในเบราว์เซอร์ของท่านที่มีผลเก็บบันทึกในระยะยาว

●ปิด/เปิดใช้ cookies

เบราว์เซอร์ที่มีเวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป ภายในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะมีการตั้งค่าฟังก์ชั่น "คัดกรอง cookies" จากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการใช้งานของ cookies. ทว่า หากท่านปฏิเสธการใช้งานของ cookies แบบสิ้นเชิง ท่านอาจมีโอกาสที่จะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปยัง njoy หรือไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นหรือบริการที่จะต้องอาศัย cookies ได้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะดำเนินการรับ cookies แบบอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเบราว์เซอร์เพื่อเลือกหรือบล็อค cookies ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวท่านเอง ซึ่งท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์แต่ละชนิดกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกชิ้น หากท่านต้องการใช้งานเบราว์เซอร์หลายชนิด (อาทิ Safari Internet Explorer Firefox Google Chrome) ท่านก็จะต้องดำเนินขั้นตอนดังกล่าวกับช่องทางทั้งหมด. ในทำนองเดียวกัน หากท่านใช้อุปกรณ์หลายชนิด (อาทิ อุปกรณ์ในที่ทำงานและที่บ้าน) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านก็จำเป็นต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ทุกชนิดบนอุปกรณ์แต่ละประเภทของท่านเช่นกัน

ข้างต้น ดีซี เพอร์เฟคจะอธิบายเพียง cookies ที่อยู่ในขอบเขตการใช้งานภายใน (นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) โดยยังไม่ได้กล่าวถึง cookies ใหม่ๆ ที่อาจต้องใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับท่านในอนาคต เมื่อถึงเวลานั้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง


6. วิธีการรับรองความถูกต้องในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของดีซี เพอร์เฟค

ดีซี เพอร์เฟคใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลและสามารถใช้งานได้จริง ในการรับรองความถูกต้องสำหรับการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาทิ ฟังก์ชั่นที่ใช้ “การยืนยันไอดีผ่านอีเมล์” สำหรับไอดีทั้งหมดของ njoy ซึ่งทาง njoy จะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่านเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันผ่านทางอีเมล์ และเพื่อความปลอดภัยในไอดีของท่านเอง ดีซี เพอร์เฟคขอแนะนำให้ท่านใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าว เพื่อยืนยันความถูกต้องของที่อยู่ที่ท่านแจ้งเอาไว้


7. วิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของทางของดีซี เพอร์เฟค

ดีซี เพอร์เฟคอาจจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

(1) เพื่อการบริหารจัดการหรือดูแลการเติมเงินหรือซื้อ แลกเปลี่ยน ส่งมอบไอเทม รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับไอเทมในด้านอื่นๆ

(2) เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากช่องทาง njoy และ/หรือผ่านทางช่องทางบริการลูกค้า (รวมถึงระบบให้บริการลูกค้าออนไลน์ บริการคอลเซ็นเตอร์ อีเมล์ให้บริการ เป็นต้น)

(3) ข้อมูลใหม่ล่าสุด รวมถึงอีเมล์ ข้อความสั้น(SMS)ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการของดีซี เพอร์เฟคที่ทางดีซี เพอร์เฟคเป็นผู้แจ้งให้กับผู้ใช้บริการหรือจากความต้องการของผู้ใช้บริการเอง

(4) ข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและใช้ในการจัดการดูแลลูกค้า อาทิ สิทธิพิเศษล่าสุด ข้อมูลกิจกรรมประชามสัมพันธ์รวมทั้งผลการวิจัยทางการตลาดที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของดีซี เพอร์เฟค

(5) การดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการสินค้าและบริการกับผู้ใช้บริการ

(6) ตอบการสอบถามของท่าน

(7) เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าสินค้าและบริการของบริษัทภายใต้สังกัดของดีซี เพอร์เฟค บริษัทคู่ค้า และ/หรือตัวแทนความร่วมมือทางการค้าอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของบุคคลที่ 3 และการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือข้อทุจริตในการทำธุรกรรมของบริษัทเองหรือองค์กรที่ 3

(8) เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่3 โดยเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำร้องของกฎหมาย

(9) แก้ไขการรักษาความปลอดภัยทางการค้า รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากการล่อลวงทางบัตรเครดิต ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและข้อทุจริตในการทำธุรกรรมขององค์กรที่ 3

(10) ดีซี เพอร์เฟคสามารถส่งมอบข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทคู่ค้าของดีซี เพอร์เฟค บริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

(11) ดีซี เพอร์เฟคสามารถใช้ข้อมูลขั้นต้นที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือสินค้าและบริการของดีซี เพอร์เฟคให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น ในกรณีดังกล่าวดีซี เพอร์เฟคอาจมีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่บรรยายข้างต้นแล้ว หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการก่อน ดีซี เพอร์เฟคไม่มีทางแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเจตนาเด็ดขาด

ขอให้ท่านพิจารณาอย่างละเอียด โดยอ้างอิงตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งข้อมูลที่ท่านแจ้งอาจถูกเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อไปยังนอกพื้นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่เห็นชอบ ดีซี เพอร์เฟคจะไม่มีทางเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้กับบุคคลที่ 3 เพื่อเป้าหมายในการขยายตลาดเด็ดขาด


8. การเปิดเผยและแสดงข้อมูล

njoy มีตัวเลือกการตั้งค่าปฏิสัมพันธ์สมาชิกให้กับผู้ใช้บริการ ท่านสามารถไปที่หน้าตั้งค่าตัวเลือก และตั้งค่าตามความต้องการของท่านเองว่าจะเปิดเผยข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล์ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หน่วยงาน การศึกษา เป็นต้น เมื่อท่านทำการลงทะเบียน njoy สำเร็จ ชื่อเล่น เพศ เขตที่อยู่ ข้อมูลเกมที่เล่น ลายเซ็นส่วนตัวจะมีค่าตั้งต้นเป็นสาธารณะ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จะมีตัวเลือกให้ตั้งค่าว่าท่านต้องการเปิดเผยหรือไม่หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลเสร็จ

รูปโปรไฟล์ ชื่อเล่น เขตที่อยู่ ข้อมูลการเล่นล่าสุดของท่านจะเป็นข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากเนื้อหาการให้บริการในส่วนต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันออกไป จึงอาจมีการเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลข้างต้นที่หน้าเว็บ njoy เว็บไซต์เกม หน้า Community


9. วิธีการนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถส่งคำร้องเพื่อขอหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางดีซี เพอร์เฟคเก็บรวบรวมเอาไว้ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางดีซี เพอร์เฟครวบรวมเอาไว้ไม่ถูกต้อง หรือท่านคิดว่าดีซี เพอร์เฟคได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่กำหนดเอาไว้ข้างต้น หรือมีการทุจริตใช้วิธีการที่ละเมิดเงื่อนไข ส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา: CS@njoy.com.


10. การเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บอื่น

ภายในเว็บไซต์ของ njoy จะมีลิงค์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังตัวแทนให้บริการบุคคลที่ 3 หรือเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์เชื่อมต่อแต่ละแห่งจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป เมื่อผู้ใช้บริการออกจากเว็บไซต์ของดีซี เพอร์เฟคและเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวให้ชัดเจน ดีซี เพอร์เฟคไม่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งที่ได้รับจากบุคคลที่ 3 และเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อควรระวัง ดีซี เพอร์เฟคไม่สามารถควบคุมตรวจสอบบริษัทที่ 3 ที่ดีซี เพอร์เฟคแบ่งปันข้อมูล โดยดีซี เพอร์เฟคไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถยึดถือนโยบายความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวได้เช่นเดียวกับดีซี เพอร์เฟคหรือไม่

ข้อควรระวัง ธุรกิจโฆษณาบางส่วนหรือเว็บไซต์หรือพื้นที่ใดๆ ที่มีปุ่มเชื่อมต่อมายังเว็บของเรา อาจมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่นั้นๆ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นเอาไว้ ขอให้ผู้ใช้บริการตระหนักว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่สามารถใช้งาน ควบคุมพฤติกรรมใดๆ ของพื้นที่ธุรกิจโฆษณาหรือเว็บไซต์นั้นๆ ได้


11. ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของเยาวชน

ดีซี เพอร์เฟคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการใช้งานของเยาวชน เมื่อท่านยืนยันว่าตนเองเป็นเยาวชน ดีซี เพอร์เฟคจะไม่รวบรวมและบันทึกข้อมูลใดๆ ที่สามารถยืนยันตัวท่านได้ อาทิ ชื่อ ที่อยู่หรือเลขหมายโทรศัพท์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ดีซี เพอร์เฟคจะไม่ดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บ่งชี้ว่าท่านเป็นเยาวชน และจะไม่ทำการส่งข้อมูลทางธุรกิจใดๆ ไปยังผู้ใช้บริการที่แสดงตนว่ายังเป็นเยาวชนโดยเจตนาอย่างเด็ดขาด

ดีซี เพอร์เฟคขอเสนอแนะว่า ทุกครั้งที่เด็กและเยาวชนใช้บริการจากทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแจ้งข้อมูลส่วนตัวใดๆ พฤติกรรมทั้งหมดควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง


12. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่

เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ทำการรวบรวมนั้นถูกต้องและเป็นจริง และป้องกันเหตุการณ์ในการได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ภายใต้สิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ ดีซี เพอร์เฟคได้เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีและขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางดีซี เพอร์เฟครวบรวมไว้อย่างเต็มที่

ยกตัวอย่างเช่น ดีซี เพอร์เฟคได้เลือกใช้ช่องทางที่มีมาตรฐานในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ – SSL เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ หมายเลขบัตรเครดิต ระบบจะทำการแปลงเป็นรหัสลับก่อนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางดีซี เพอร์เฟคเก็บรักษาเอาไว้ ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนที่จะส่งไปเก็บรักษาในขั้นตอนต่อๆ ไป ขณะที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกทำลายภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ก็จะถูกลบทิ้งถาวร

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากผู้ใช้บริการจะสามารถยืนยันข้อมูลว่าเป็นบุคคลจริง อาทิ สามารถยืนยันไอดี njoy และรหัสผ่าน หรือสามารถใช้รหัสผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านส่วนบุคคลในการล็อกอินได้ ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของ njoy หรือช่องทางการให้บริการใดๆ ได้

จากคำอธิบายข้างต้น ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ดีซี เพอร์เฟคอาจจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับตัวแทนผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่ 3 (รวมถึง ตัวแทนธุรกิจผู้ให้บริการที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ที่ท่านได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย) ซึ่งดีซี เพอร์เฟคขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวจะรักษาความลับของข้อมูลรวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในเงื่อนไขที่ทางดีซี เพอร์เฟคกำหนดไว้เท่านั้น


13. การเปิดเผยและเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ดีซี เพอร์เฟคเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากล โดยมีองค์กรตัวแทนธุรกิจ สำนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจกระจายอยู่ทั่วโลก ดังนั้น จึงเป็นไปตามรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชี้แจงเอาไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งกับดีซี เพอร์เฟค อาจมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อ ใช้งาน ดำเนินการ เก็บบันทึกและตรวจสอบจากประเทศใดๆ หรือหลายประเทศทั่วโลก

ดีซี เพอร์เฟคอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเปิดเผยหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทตัวแทนธุรกิจ บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ ธุรกิจตัวแทนผู้ให้บริการ รวมทั้งตามที่ดีซี เพอร์เฟคส่งคำร้องให้กับท่านหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ท่านใช้บริการโดยพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร (ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ท่านได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหรือไม่) ซึ่งทางดีซี เพอร์เฟคอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรืออ้างอิงตามเงื่อนไขข้อที่ 3 “วัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ระบุสิทธิประโยชน์เอาไว้ โดยสามารถส่งข้อมูลของบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องไปให้กับผู้ใช้บริการได้

13.1 หน่วยงานที่ดีซี เพอร์เฟคสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

(1) บริษัทในเครือของดีซี เพอร์เฟค

(2) ตัวแทนให้บริการ ธุรกิจผู้รับเหมาหรือผู้เสนอการให้บริการในรูปแบบบุคคลที่ 3 ที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจของดีซี เพอร์เฟคไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ประชาสัมพันธ์และวิจัย จัดจำหน่าย ประมวลผลข้อมูล ฝ่ายขายทางโทรศัพท์โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ การชำระเงินและบริการอื่นๆ

(3) คู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้ที่มีส่วนในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ

(4) องค์กรที่ให้บริการด้านสินเชื่อและเครดิต

(5) บริษัทบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือบริษัทบัตรเติมเงิน และ/หรือธนาคาร

(6) องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ตัวแทนและ/หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุม

13.2 ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ ดีซี เพอร์เฟคอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ 3 ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

(1) ผลทางกฎหมาย คำสั่งศาลหรือเป็นไปตามคำสั่งการตรวจสอบหรือผลบังคับใช้ทางกฎหมายอื่นๆ

(2) เปิดเผยกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ

(3) ดำเนินตามข้อตกลงระหว่างดีซี เพอร์เฟคและผู้ใช้บริการ

(4) อำนาจตุลาการหรือคำร้องจากกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่ทางดีซี เพอร์เฟคต้องปฏิบัติตาม

(5) ภายใต้ความเห็นชอบจากท่านเอง หรือ

(6) ภายใต้เงื่อนไขที่ทางดีซี เพอร์เฟคเชื่อว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อฟ้องร้องหรือคัดค้านทางกฎหมาย ดีซี เพอร์เฟคจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะทางกฎหมาย เพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของดีซี เพอร์เฟค เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์หรือปกป้องชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่น หากดีซี เพอร์เฟคเห็นสมควรว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถยืนยัน ติดต่อหรือควบคุมบุคคลใดๆ ที่อาจมีเจตนาทำลายทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือทำเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับบุคคลใดก็ตามที่ได้รับความเสียหาย

หากดีซี เพอร์เฟคตัดสินใจขาย อนุญาตหรือว่าจ้างบุคคลที่ 3 ทางดีซี เพอร์เฟคจะดำเนินการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่ 3 ข้างต้นไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด กรณีดังกล่าวอาจรวมถึง การควบรวมบริษัท เทคโอเวอร์ การปรับโครงสร้าง ล้มละลายหรือกรณีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหากมีกรณีข้างต้นเกิดขึ้น ทางดีซี เพอร์เฟคสามารถส่งต่อข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ให้กับบริษัทหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมาดำเนินการต่อจากดีซี เพอร์เฟค

ข้อควรระวัง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีซี เพอร์เฟคได้รับหรือรวบรวมเอาไว้ มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวจะส่งต่อไปยังองค์กรทางกฎหมายที่ท่านได้รับการคุ้มครอง เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลกับทางดีซี เพอร์เฟคหรือใช้บริการใดๆ จากทางเว็บไซต์ของดีซี เพอร์เฟค จะถือว่าท่านเห็นชอบกับเงื่อนไขที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว


14. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ดีซี เพอร์เฟคจะนำนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปรวมกับนโยบายที่เคยผ่านการแก้ไขแล้ว พร้อมทั้งลงประกาศข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวไปยังหน้าเว็บ njoy ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดที่ทางดีซี เพอร์เฟคใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ทางดีซี เพอร์เฟคจะพิจารณาจากนโยบายส่วนบุคคลในขณะที่ท่านดำเนินการแจ้งข้อมูล ซึ่งหากนโยบายทั้งสองช่วงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถเลือกที่จะออกหรือปฏิเสธคำร้องขอใช้งานข้อมูลดังกล่าวจากทางดีซี เพอร์เฟคผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์หรือจดหมาย ทางดีซี เพอร์เฟคจะประกาศรายละเอียดการอัพเดตดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน เมื่อครบ 30 วัน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผ่านการอัพเดตดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ในทันที ซึ่งหลังจากนั้น หากท่านยังคงใช้สินค้าและบริการจาก njoy ต่อ ทาง njoy จะถือว่าท่านได้ศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขที่ถูกปรับปรุงดังกล่าวแล้ว


15. ทางเลือกของท่าน

ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิในการตัดสินใจและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางดีซี เพอร์เฟคบันทึก หรือได้จากการรวบรวม ดีซี เพอร์เฟคอาจมีการส่งข้อมูลประกาศทางอีเมล์หรือข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ของดีซี เพอร์เฟคให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล์ หรือแจ้งสิทธิพิเศษใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการออนไลน์ที่ท่านเคยสั่งจองเอาไว้ โดยทุกครั้งที่ทางดีซี เพอร์เฟคแจ้งข้อมูลใดๆ ให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ ดีซี เพอร์เฟคจะมีตัวเลือกให้ท่านเลือกว่าต่อไปท่านจะรับหรือปฏิเสธอีเมล์ในประเภทดังกล่าวอีกหรือไม่


16. ผู้ดูแลข้อมูล

ข้อมูลที่ดีซี เพอร์เฟคนำเสนอรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะดูแลรักษาโดยดีซี เพอร์เฟค


17. การเก็บรักษาข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีอายุในการเก็บรักษาโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและปฏิบัติตามความเหมาะสมของกฎหมายเท่านั้น


18.เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ


เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของดีซี เพอร์เฟคมีดังต่อไปนี้:

(1) ผู้ใช้บริการให้ไอดีหรือรหัสผ่านของ njoy กับบุคคลอื่นหรือใช้ไอดีร่วมกับบุคคลอื่น จนก่อให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือดำเนินการที่ละเมิดเงื่อนไขอื่นๆ จนก่อให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) มีบุคคลที่ 3 ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของดีซี เพอร์เฟค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวจะถือเป็นเรื่องที่บุคคลที่ 3 และผู้ใช้บริการจะต้องจัดการแก้ปัญหากันเอง

(3) ข้อขัดข้องใดๆ ที่เกิดจากปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ แฮ็กเกอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การปิดหรือยุติให้บริการชั่วคราวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากปัญหาหรือการดำเนินการของภาครัฐ เป็นต้น จนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานเบราว์เซอร์ได้ตามปกติ ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรั่วไหล สูญหาย ถูกแฮ็กหรือแก้ไขดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากตัวผู้ใช้บริการเอง

(4) ผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย;

(5) จากเงื่อนไขข้อ 13.2 จนก่อให้เกิดการรั่วไหลทางข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ต้นฉบับนโยบายฉบับนี้เขียนขึ้นด้วยภาษาจีน และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องแปลเป็นภาษาอื่นๆ หากพบข้อแตกต่างระหว่างต้นฉบับภาษาจีนและภาษาอื่น ขอให้ยึดถือจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นหลัก